Klantenservice

Hoe kunnen we je helpen?

Retourzending

We produceren een groot gedeelte van ons assortiment speciaal voor jou op maat. Maatwerk kan niet retour gezonden worden. In dat geval adviseren we je een nieuwe bestelling te plaatsen. Is een item beschadigd tijdens transport? Lees hier wat je kan doen. Lees hieronder meer over welke producten je wel en niet terug kan sturen:

Hout- en plaatmateriaal

Helaas kunnen we onbeschadigd plaatmateriaal niet retour nemen. We hebben het speciaal voor je op maat gezaagd waardoor het recht op retour komt te vervallen.

Maatwerk meubels

Maatwerk meubels kunnen we niet retour nemen. We hebben het speciaal voor je op maat gezaagd waardoor het recht op retour komt te vervallen.

Accessoires

Accessoires kan en mag je zonder opgaaf van reden retour sturen. Je bent zelf aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. De kosten voor retourzending zijn voor eigen rekening.

Samples

Samples kan en mag je zonder opgaaf van reden retour sturen. Je bent zelf aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. De kosten voor retourzending zijn voor eigen rekening.

Algemeen recht van retour

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen, mits het geen maatwerk betreft. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van de beslissing om de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het formulier voor herroeping, maar je bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het om je mededeling betreffende je uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten als gevolg van je keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van je beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien je slechts een deel van je bestelling retour stuurt, worden de kosten voor levering niet teruggestort. We betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen er voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. We mogen wachten met terugbetaling tot we de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening.

Ons retouradres
De Schutterij 26
3905 PL Veenendaal
Nederland