FAQ

Wat is PEFC?

Het PEFC keurmerk staat, net als het FSC keurmerk, voor verantwoord bosbeheer. 

Het PEFC keurmerk staat voor het duurzaam beheren van bossen. Dit betekent dat:

  • Bossen niet verdwijnen: boseigenaren zorgen dat het bosoppervlak gelijk blijft of groter wordt. Dat is ook goed voor het klimaat, omdat bomen en planten CO2 opnemen.

  • Toekomstige generaties ook gebruik kunnen maken van het bos. Bossen bestaan niet alleen uit bomen, dus er wordt aandacht besteed aan de complete biodiversiteit van het bos.

  • De rechten van lokale inheemse bevolking en bosarbeiders worden gerespecteerd.

  • Ervoor wordt gezorgd dat bossen schoon water blijven leveren. (Wist je dat 75% van ons water uit het bos komt? En dat bossen een groot aandeel hebben in het filteren van het water?)

  • Illegaal kappen wordt tegengegaan.

 

Wanneer hout een PEFC certificaat krijgt, bestaat het voor minimaal 70% uit hout dat afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen volgens de PEFC richtlijnen. Het percentage hoeft hierbij niet vermeld te worden.

Wanneer hout 70% PEFC gecertificeerd is, betekent dit dat het hout is gemengd en voor 30% bestaat uit hout dat geen PEFC certificaat heeft. Voor het mengen van hout bestaan strikte regels. Het is namelijk niet de bedoeling dat duurzaam gecertificeerd hout wordt gemengd met controversieel hout.