• Gratis op maat gezaagd
 • Vanaf 3 werkdagen, vanaf 9,95 en gratis > 1.000,-

Normering, certificering en markering

Inhoudsopgave
 • Duurzaam bosbeheer
 • Uitstootnorm
 • Verlijmingen
 • Zichtkwaliteit
 • Constructie kwaliteit

Duurzaam bosbeheer

Veel houtsoorten hebben een certificaat dat aangeeft of het hout uit duurzaam beheerde bossen komt. Maar wat is een duurzaam beheerd bos precies? En wat zijn de verschillen tussen de twee labels en de percentages die erbij staan? Doordat er geen monopolie is, houden de keurmerken elkaar scherp. Er zijn wat verschillen in hoe beide keurmerken handelen, maar de doelstelling van beide keurmerken komt met elkaar overeen: duurzaam bosbeheer stimuleren! Hieronder kort wat meer informatie om duidelijk te maken wat de certificaten inhouden.

PEFC

Het PEFC keurmerk staat voor het duurzaam beheren van bossen. Dit betekent dat:

 • Bossen niet verdwijnen: boseigenaren zorgen dat het bosoppervlak gelijk blijft of groter wordt. Dat is ook goed voor het klimaat, omdat bomen en planten CO2 opnemen.
 • Toekomstige generaties ook gebruik kunnen maken van het bos. Bossen bestaan niet alleen uit bomen, dus er wordt aandacht besteed aan de complete biodiversiteit van het bos.
 • De rechten van lokale inheemse bevolking en bosarbeiders worden gerespecteerd.
 • Ervoor wordt gezorgd dat bossen schoon water blijven leveren. (Wist u dat 75% van ons water uit het bos komt? En dat bossen een groot aandeel hebben in het filteren van het water?)
 • Illegaal kappen wordt tegengegaan.

Wanneer hout een PEFC certificaat krijgt, bestaat het voor minimaal 70% uit hout dat afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen volgens de PEFC richtlijnen. Het percentage hoeft hierbij niet vermeld te worden.

Wanneer hout 70% PEFC gecertificeerd is, betekent dit dat het hout is gemengd en voor 30% bestaat uit hout dat geen PEFC certificaat heeft. Voor het mengen van hout bestaan strikte regels. Het is namelijk niet de bedoeling dat duurzaam gecertificeerd hout wordt gemengd met controversieel hout.

FSC

Het FSC keurmerk staat, net als het PEFC keurmerk, voor verantwoord bosbeheer. In een FSC bos wordt op evenwichtige wijze rekening gehouden met de ecologische, sociale en economische aspecten die bij bosbeheer horen.

FSC gecertificeerd hout kan gemengd worden met niet-gecertificeerd hout. Ook hierbij moet wel eerst worden aangetoond dat het hout niet afkomstig is uit illegale oogst. FSC noemt dit Controlled Wood. Hiervan is vastgesteld dat het hout niet afkomstig is uit de volgende ongewenste bronnen:

 • Illegale houtkap.
 • Houtkap waarbij traditionele en/of burgerrechten zijn geschonden.
 • Houtkap uit bosgebieden met een hoge beschermingswaarde die worden bedreigd door de beheersactiviteiten.
 • Houtkap uit bosgebieden die worden omgezet in plantages of ander niet-bos gebruik (conversie).
 • Hout uit bossen waarin genetisch gemodificeerde bomen zijn geplant.
 • Het FSC keurmerk werkt met een zogenaamd ‘credit’ systeem. Dit systeem wordt ook wel ‘massabalans’ genoemd en is vergelijkbaar met het groene stroom principe. Er wordt dan gekeken naar de totale balans van de input voor alle verschillende producten bij bedrijven.

Er zijn twee soorten FSC-labels:

 • 100% FSC: hout dat voor 100% afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen volgens de FSC richtlijnen
 • FSC mix 70%: hout wat vanuit een massabalans voor minimaal 70% afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen volgens de FSC richtlijnen. Maximaal 30% van de massabalans bestaat uit Controlled Wood.

Uitstootnorm

E1 norm
De E1 norm geeft aan dat de formaldehydeafgifte lager is dan 0,1 ppm (=parts per million) volgens de norm EN 717-7.

Verlijming

Bij plaatmateriaal is de gebruikte lijm een belangrijk onderdeel, omdat deze mede bepaalt in welke mate het materiaal bestand is tegen water. Ook zijn er normen die erop toezien dat schadelijke stoffen die bij het verwerken van het materiaal vrijkomen, tot een minimum worden beperkt.

Verlijming van MDF

V313 | Vochtwerend MDF

MDF V313 is de benaming voor vochtwerend MDF. V313 is de naam van de test die het MDF succesvol moet ondergaan om voldoende vochtwerend te zijn.

Verlijming van multiplex

EN 314-2 | Klasse aanduiding (vochtige) ruimtes*

Deze norm is ook een aanduiding voor de verlijming van plaatmateriaal en maakt onderscheid tussen 3 klassen:
EN 314-2 | Klasse 1: geschikt voor interieur toepassingen in droge ruimtes
EN 314-2 | Klasse 2: geschikt voor interieur toepassingen in vochtige ruimtes en/of beschut/beschermd buiten
EN 314-2 | Klasse 3: geschikt voor (onbeschermde) buitentoepassingen
* dit is een nieuwere aanduiding dan MR/WBP

MR | Verlijming geschikt voor binnenshuis - oude aanduiding

Mr staat voor 'Moist-Resistent'. Gek genoeg zet deze naam je een beetje op het verkeerde spoor. Een plaat met MR verlijming is namelijk een interieur verlijming en daardoor uitsluitend te gebruiken in droge ruimtes, waardoor het niet vochtwerend te noemen is.

WBP | Verlijming geschikt voor buitenshuis - oude aanduiding

WBP staat voor 'Water Boil Proof' en geeft aan dat de verlijming geschikt is voor exterieur toepassingen. Let wel altijd goed op de houtsoort, want sommige houtsoorten zijn niet waterbestendig, ondanks dat er watervaste lijm is gebruikt. Waar bij MDF de houtvezels zo klein zijn dat de verlijming bepaalt hoe watervast de plaat is, wordt bij multiplex gebruik gemaakt van dunne platen hout die kruislings op elkaar worden verlijmd. Hierdoor is de houtsoort ook medebepalend voor de watervastheid van een plaat. Een voorbeeld is berken multiplex. Dit materiaal is standaard watervast verlijmd, maar zonder bescherming niet geschikt voor buiten. Okoumé multiplex is daarentegen een tropische hardhoutsoort die ook watervast is verlijmd, maar wel geschikt is voor buiten. De houtsoort is veel sterker en beter bestand is tegen de weersinvloeden.

Zichtkwaliteit

De kwaliteit van multiplex wordt aangeduid met lettercombinaties. Er is een letteraanduiding voor de zichtzijde en een voor de achterzijde. Het gaat hier over de kwaliteit van het dekfineer, de kwaliteit van bijvoorbeeld de verlijming wordt anders aangeduid. B/BB is een voorbeeld van een veel voorkomende kwaliteit, die gebruikt kan worden voor decoratieve toepassingen. Hierin betekent de eerste letter (in dit geval B) de kwaliteit van de zichtzijde en de tweede letter (in dit geval BB) de kwaliteit van de achterzijde.

Kwaliteitsaanduiding multiplex

A
A-kwaliteit fineren zijn uitgesorteerd en foutvrij.
Verkleuringen, wormgaatjes en reparaties zijn niet toegestaan. Er zijn geen zichtbare naden. De A-kwaliteit is de mooiste en duurste kwaliteit fineer en wordt vaak gebruikt voor decoratieve toepassingen.

B
Kleine onzuiverheden en reparaties toegestaan
Bij B-kwaliteit fineren kunnen kleine onzuiverheden hebben. Ook lichte verkleuringen en kleine reparaties zijn toegestaan.

S
Kleine onzuiverheden, reparaties en kleurverschillen zijn toegestaan
De S-kwaliteit ligt tussen de B- en BB-kwaliteit in. Hierbij is miskleur toegestaan.

BB
Reparaties door middel van proppen zijn toegestaan
Bij BB-kwaliteit fineren zijn proppen toegestaan. Dat zijn kleine uitsneden uit het fineer die vervangen zijn door een foutloos stukje fineer. Proppen is dus een manier om gebreken te repareren. Ook zijn kleine scheurtjes in het fineer (met name bij de randen) toegestaan.

C+ of CP
Gebreken zijn geplamuurd en uitgevallen kwasten (knoesten) zijn toegestaan
C+ of CP-kwaliteit geeft aan dat er meer gebreken in het fineer zijn toegestaan. Vaak zijn deze dicht geplamuurd met een vulmiddel, in plaats van gepropt. Scheurtjes zijn toegestaan en ook kleine uitgevallen kwasten (knoesten) zijn toegestaan. Deze zichtkwaliteit wordt vaak gebruikt voor het beplakken met een HPL laag.

C- of CC
Fouten zijn toegestaan, gebreken worden niet hersteld
C- of CC-kwaliteit fineren zijn niet meer geschikt voor decoratieve toepassingen vanwege de toegestane gebreken. Constructief is dit nog steeds een goede plaat en deze wordt daarom vaak gebruikt als constructieplaat of verpakkingsmateriaal.

Kwaliteitsaanduiding vuren balken en latten

Alle vuren balken en latten uit ons assortiment vallen onder de zichtkwaliteit klasse C. Dit houdt in dat het hout per meter lengte 1cm krom of gebogen mag zijn. Er kunnen ook splijtscheuren in de balken zitten, deze mogen maximaal 0,5 cm breed zijn en mogen zich over een groot gedeelte van de balk verspreiden. Inwendige scheuren zijn niet toegestaan. Het is ook mogelijk dat er kwasten (knoesten) in het hout zitten. Deze kunnen ook los zitten. Dit betekent dat we niet kunnen garanderen dat alle balken en latten altijd helemaal recht en gaaf zijn. We proberen altijd de beste exemplaren te selecteren!

Constructieve kwaliteit

Niet alle balken en latten worden getest volgens NEN 5499. Als je een constructie wilt gaan maken is het dus verstandig om balken en/of latten te kiezen die voldoen aan deze norm. Binnen deze norm zijn er twee klassen die het meeste voorkomen: C18 en C24. Het verschil tussen deze twee is, dat er bij klasse C18 meer onvolkomenheden zijn toegestaan dan bij klasse C24. De toleranties die bij klasse C18 worden gehanteerd zijn groter dan bij klasse C24. Je kunt dus stellen dat hout dat valt onder klasse C24 constructief beter is dan hout dat valt onder klasse C18. Bij de productinformatie op onze website vermelden wij altijd of het hout voldoet aan een constructieve kwaliteit.

Doe het zelf
Redenen om een account aan te maken: