• Gratis op maat gezaagd
 • Vanaf 3 werkdagen, vanaf 9,95 en gratis > 1.000,-

Duurzaam bosbeheer

Veel houtsoorten hebben een certificaat dat aangeeft of het hout uit duurzaam beheerde bossen komt. Maar wat is een duurzaam beheerd bos precies? En wat zijn de verschillen tussen de twee labels en de percentages die erbij staan? Hieronder kort wat meer informatie om duidelijk te maken wat de certificaten inhouden.

PEFC

Het PEFC keurmerk staat voor het duurzaam beheren van bossen. Dit betekent dat:

 • Bossen niet verdwijnen: boseigenaren zorgen dat het bosoppervlak gelijk blijft of groter wordt. Dat is ook goed voor het klimaat, omdat bomen en planten CO2 opnemen.
 • Toekomstige generaties ook gebruik kunnen maken van het bos. Bossen bestaan niet alleen uit bomen, dus er wordt aandacht besteed aan de complete biodiversiteit van het bos.
 • De rechten van lokale inheemse bevolking en bosarbeiders worden gerespecteerd.
 • Ervoor wordt gezorgd dat bossen schoon water blijven leveren. (Wist u dat 75% van ons water uit het bos komt? En dat bossen een groot aandeel hebben in het filteren van het water?)
 • Illegaal kappen wordt tegengegaan.
pefc opmaatzagen

Wanneer hout een PEFC certificaat krijgt, bestaat het voor minimaal 70% uit hout dat afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen volgens de PEFC richtlijnen. Het percentage hoeft hierbij niet vermeld te worden.

Wanneer hout 70% PEFC gecertificeerd is, betekent dit dat het hout is gemengd en voor 30% bestaat uit hout dat geen PEFC certificaat heeft. Voor het mengen van hout bestaan strikte regels. Het is namelijk niet de bedoeling dat duurzaam gecertificeerd hout wordt gemengd met controversieel hout.

fsc opmaatzagen

FSC

Het FSC keurmerk staat, net als het PEFC keurmerk, voor verantwoord bosbeheer. In een FSC bos wordt op evenwichtige wijze rekening gehouden met de ecologische, sociale en economische aspecten die bij bosbeheer horen.

FSC gecertificeerd hout kan gemengd worden met niet-gecertificeerd hout. Ook hierbij moet wel eerst worden aangetoond dat het hout niet afkomstig is uit illegale oogst. FSC noemt dit Controlled Wood. Hiervan is vastgesteld dat het hout niet afkomstig is uit de volgende ongewenste bronnen:

 • Illegale houtkap.
 • Houtkap waarbij traditionele en/of burgerrechten zijn geschonden.
 • Houtkap uit bosgebieden met een hoge beschermingswaarde die worden bedreigd door de beheersactiviteiten.
 • Houtkap uit bosgebieden die worden omgezet in plantages of ander niet-bos gebruik (conversie).
 • Hout uit bossen waarin genetisch gemodificeerde bomen zijn geplant.

Het FSC keurmerk werkt met een zogenaamd ‘credit’ systeem. Dit systeem wordt ook wel ‘massabalans’ genoemd en is vergelijkbaar met het groene stroom principe. Er wordt dan gekeken naar de totale balans van de input voor alle verschillende producten bij bedrijven.

Er zijn twee soorten FSC-labels:

 • 100% FSC: hout dat voor 100% afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen volgens de FSC richtlijnen
 • FSC mix 70%: hout wat vanuit een massabalans voor minimaal 70% afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen volgens de FSC richtlijnen. Maximaal 30% van de massabalans bestaat uit Controlled Wood.

Verschillen

Doordat er geen monopolie is, houden de keurmerken elkaar scherp. Er zijn wat verschillen in hoe beide keurmerken handelen, maar de doelstelling van beide keurmerken komt met elkaar overeen: duurzaam bosbeheer stimuleren!

Uitstootnorm

E1 norm
De E1 norm geeft aan dat de formaldehydeafgifte lager is dan 0,1 ppm (=parts per million) volgens de norm EN 717-7.