Blog etiquette

Welkom bij OPMAATZAGEN.nl!

5 minuten
Like deze post!

Bedankt voor het gebruik van onze producten en services. We bouwen elke dag aan een mooi platform waarin we iedereen inspireren, informeren en helpen bij het realiseren van mooie projecten met professioneel zaagwerk. Hier zijn we trots op en mag iedereen aan deelnemen die hier hetzelfde over denkt. Omdat iedereen zich veilig moet voelen op dit online platform vragen we je onderstaande te respecteren wanneer je gebruik maakt van deze services. 

Onderstaande gaat specifiek over het interactieve gedeelte van ons platform waarin diverse berichten en reacties worden geplaatst. Naast dit platform hebben we ook een webshop. Koop je een product in onze webshop? Lees dan onze algemene voorwaarden.

We willen nog een keer benoemen dat het lezen van onderstaande platformregels belangrijk is. De regels zijn bedoeld om het platform overzichtelijk / leesbaar te houden en dat is in het belang van iedereen. We vragen je deze te respecteren.

1. Registreren en de regels:

– Het platform op deze website is openbaar. Echter, om berichten te kunnen plaatsen & beantwoorden is het noodzakelijk om een e-mailadres achter te laten. Berichten worden eerst goedgekeurd door een moderator voordat ze worden geplaatst
– Je registreren betekent dat je akkoord gaat met onze regels benoemd in dit document.
– Leden die zich niet aan de regels houden, kunnen (al dan niet na een waarschuwing) worden uitgesloten.
– Een account heeft altijd een gebruikersnaam. Deze naam kan bestaan uit uw eigen naam of een alias/gebruikersnaam.

2. Auteursrechten:

– Alle berichten en informatie die op dit platform geplaatst zijn en worden, zijn eigendom van OPMAATZAGEN.nl of van de auteur van het betreffend bericht.
– Bij citeren van een bericht uit een andere bron (website, krant, weekblad etc.) moet de bron vermeld worden.

3. Berichten (vragen / antwoorden / opmerkingen) plaatsen:

– Gebruik een duidelijk onderwerp / titel.
– Plaats duidelijke berichten met relevante informatie. Beter geen bericht dan een onduidelijk, onzinnig of nietszeggend bericht.
– Let bij het plaatsen van een bericht op de leesbaarheid (taalfouten, punten, komma’s, hoofdletters). 
– Plaats vragen of opmerkingen in het juiste (sub)platform.
– Plaats hetzelfde bericht niet meerdere keren in verschillende forums / topics.
– Heb je een nieuwe vraag, open dan een nieuwe topic.
– Neem niet de topic van een ander over door een vraag te stellen die niets met het onderwerp van de topic te maken heeft.
– Heb je een privé-vraag of aanbod, doe dit dan via PM (Persoonlijke Mail) naar: klantenservice@opmaatzagen.nl 
– Haal topics niet onnodig omhoog (bump).

4.Offtopic berichten:

– Discussieer in een topic alleen over de zaken waarover het topic gaat.
– Discussies over privézaken, roddels, chat en andere berichten zijn op OPMAATZAGEN.nl niet toegestaan.

5. Fatsoensregels.

Op dit platform gelden de normale fatsoensregels, ongewenst zijn daarom:
– Het gebruik van scheldwoorden of schuttingtaal
– Iemand beledigen of op ordinaire wijze aanvallen
– Het plaatsen van iemands privé-gegevens (doxing)
– Het plaatsen van schokkend materiaal
– Racistische uitlatingen
– Bedreigingen
– Discriminerende, kwetsende, obscene, lasterlijke, of andersoortige taal die in strijd is met de normen van goed fatsoen

6. Verboden!

Verboden is:
– Het (veelvoudig) plaatsen van reclame en het promoten van producten of diensten die direct concurreren met de producten en diensten van OPMAATZAGEN.nl (spammen)
– Reclame voor niet concurrerende commerciële websites, die niet rechtstreeks leidt tot het oplossen van een topic
– Het plaatsen van reclame voor niet-commerciële websites die niets bijdragen aan het onderwerp
– Post geen materiaal waar copyrights op rusten of links naar websites met illegale software
– Het gratis illegaal delen van betaalde bestanden
– Al het andere dat door de Nederlandse wetgeving verboden is

7. Ongewenst

– Verwijzen naar producten of blogs zonder een link naar die producten of blogs te plaatsen. Help anderen door een link toe te voegen of duidelijk te omschrijven waar het product of bericht gevonden kan worden, niemand houdt ervan om lang te zoeken!
– Volledige berichten in afwijkend lettertype of kleur. Tekstopmaak (kleur, lettertype, vet, schuin etc.) is alleen bedoeld om accenten in berichten te maken. Hele berichten in kleur, bold etc. maakt het platform “rommelig” en minder goed leesbaar.

8. Bezwaren

– Iedereen die problemen heeft met de inhoud van een bepaald bericht kan dit per PM (Persoonlijke Mail) via klantenservice@opmaatzagen.nl aan ons melden.
– In dit bericht moet een duidelijke omschrijving van het bezwaar staan. Iedere klacht wordt bekeken en indien noodzakelijk wordt er actie ondernomen.
– Ben je het niet eens met een beslissing die is genomen door een moderator dien je via PM (Persoonlijke Mail) de moderator een bericht te sturen met een duidelijke omschrijving waarom je het er niet mee eens bent.
– Doe dit nooit openlijk via het platform – we houden het graag gezellig!
– Bezwaren zullen niet altijd worden beantwoord, maar wel altijd ter kennisgeving worden aangenomen.

9. Overige

Een moderator controleert of berichten en leden die tegen de regels ingaan en onderneemt, zo nodig, actie. In alle gevallen waarin de regels niet voorzien ligt de beslissingsbevoegdheid bij de moderator(s) en OPMAATZAGEN.nl in het verlengde.

De acties kunnen bestaan uit het:
– Verplaatsen van berichten
– Verwijderen van berichten
– Aanpassen van berichten
– Plaatsen van algemene waarschuwingen
– Sturen van persoonlijke waarschuwingen per PM (Persoonlijke Mail)
– Tijdelijk of permanent verbannen van het platform

Indien u zich niet houdt aan bovengenoemde punten kan dat verwijdering van het bericht tot gevolg hebben en kan de gebruiker toegang tot dit platform ontzegd worden middels een account-ban of een IP-ban. Bij twijfel over de regels en/of meningsverschillen beslist OPMAATZAGEN.nl in overleg met de moderator(s).

OPMAATZAGEN.nl behoudt ten allen tijde het recht om wijzigingen te maken. Als je het niet eens bent met bovenstaande punten, vragen we je om geen gebruik te maken van onze service. 

Vragen? Die mag je altijd stellen! Tijdens openingstijden kan je ons telefonisch of via onze chat bereiken. In andere gevallen kan je ons altijd mailen op klantenservice@opmaatzagen.nl. We streven er naar binnen 48 uur te reageren. 

Kunnen we je helpen met je klus?

Stuur je afmetingen door!

Toegestane bestandsextensies: PDF, JPG, JPEG, GIF, PNG

>